Důležité

ANABOX® – Návod k použití

Dávkovač na léky uchovávejte bezpečně mimo dosah dětí!

Před použitím si přečtěte naše užitečné tipy a upozornění!

Před prvním použitím dávkovač na léky umyjte. Použijte vlažnou vodu, jemný čistící, popřípadě mycí prostředek, který je určen pro použití v domácnosti. Dávkovač je také možné umýt v myčce na nádobí (zpravidla při teplotě 70 ⁰C).

Také se doporučuje umýt dávkovač před znovu naplněním nebo při změně užívaných léků.

Uchovávejte dávkovač na léky bezpečně mimo dosah dětí – zabraňte přístupu dětí k dávkovači.

Respektujte také případné zvláštnosti při uchovávání léků uvedené v příbalovém letáku. Při jakýchkoliv nejasnostech se zeptejte svého lékárníka nebo výrobce léku. Za nesprávné používání ANABOXU® nebo nesprávné užívání léků neneseme žádnou zodpovědnost!

Osoby s duševním onemocněním smí dávkovač na léky používat pouze pod odborným dohledem.

Obal je možné odstranit s domácím odpadem.